Kommentar til rapport fra Urbanet

Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland ved Mo i Rana.

Avinor skal planlegge stor lufthavn i Mo i Rana

Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana.

Oppdraget gitt til Avinor

Mot slutten av april vil Avinor legge frem en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen av Polarsirkelen Lufthavn

Avinor starter detaljplanlegging

Avinor har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å detaljplanlegging og utforming av konsesjonssøknad for ny lufthavn ved Mo i Rana. Leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling er fornøyd med fremdriften.