Avinor starter detaljplanlegging

Avinor har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å detaljplanlegging og utforming av konsesjonssøknad for ny lufthavn ved Mo i Rana. Leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling er fornøyd med fremdriften.

Oppdraget gitt til Avinor

Mot slutten av april vil Avinor legge frem en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen av Polarsirkelen Lufthavn

Alle vil fly

Både Widerøe, SAS og Norwegian vil fly til en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana.

Ministeren ber folk sove godt

Sier det er ingen grunn til å frykte for hverken helikopterbase eller Stokka.

Polarsirkelen Lufthavn i media