Ny rapport bekrefter trafikkgrunnlag

En ny rapport fra Møreforskning bekrefter trafikkgrunnlaget for en stor flyplass ved Mo i Rana.

Kommentar til rapport fra Urbanet

Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland ved Mo i Rana.

Avinor skal planlegge stor lufthavn i Mo i Rana

Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana.

Oppdraget gitt til Avinor

Mot slutten av april vil Avinor legge frem en tentativ tidsplan for den videre detaljplanleggingsprosessen av Polarsirkelen Lufthavn