Sikrer god framdrift

-Jeg vil berømme Luftfartstilsynet for å sikre en god fremdrift i arbeidet med å bygge ny flyplass på Helgeland. Flyplassen er gryteklar. Dermed kan flyplassen finansieres og spaden stikkes i jorda i 2017, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

Positivt fra Fylkesrådet

Det er positivt at Fylkesrådet vil ha realisert en stor flyplass så raskt som mulig. Innstillingen gir en klar melding fra Nordland til regjeringen og Stortinget om framdrift og gjennomføring, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Fakta om kostnader

Det hevdes at en ny lufthavn i Mo i Rana er blitt dobbelt så dyr fra 2009 til 2015. Det er feil, og den reelle forskjellen i forventet investeringskostnad er på 25% når man tar hensyn til prisstigningen i perioden.

Nærmere realisering av ny flyplass på Helgeland

Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.