Fakta om kostnader

Det hevdes at en ny lufthavn i Mo i Rana er blitt dobbelt så dyr fra 2009 til 2015. Det er feil, og den reelle forskjellen i forventet investeringskostnad er på 25% når man tar hensyn til prisstigningen i perioden.

Nærmere realisering av ny flyplass på Helgeland

Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Samlet transportkomite

En samlet transportkomite på Stortinget ber departementet finne ut hvordan staten kan tilføre Avinor midler for å realisere Hauan.

Statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for 2016 har gode nyheter om finansiering av nye lufthavner.