Enighet om ny lufthavn

Det er enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre knyttet til ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana.

Bidrar med 300 millioner

Et overveldende flertall i Rana kommunestyre vender tommelen opp for å bidra med inntil 300 millioner til den nye storflyplassen.

Passasjerprognoser til besvær

Når ulike prognoser for en flyrute mellom en mulig ny lufthavn på Helgeland og Oslo Lufthavn spriker mellom 85 000 og 400 000 passasjerer årlig, sier det seg selv at lønnsomheten vil bli svært forskjellig avhengig av hvilket tall som benyttes.

Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart

Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) bekrefter at det pågår en dialog med nasjonale myndigheter om finansiering av ny regional lufthavn ved Mo i Rana.