Passasjerprognoser til besvær

Når ulike prognoser for en flyrute mellom en mulig ny lufthavn på Helgeland og Oslo Lufthavn spriker mellom 85 000 og 400 000 passasjerer årlig, sier det seg selv at lønnsomheten vil bli svært forskjellig avhengig av hvilket tall som benyttes.

Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart

Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) bekrefter at det pågår en dialog med nasjonale myndigheter om finansiering av ny regional lufthavn ved Mo i Rana.

Sikrer god framdrift

-Jeg vil berømme Luftfartstilsynet for å sikre en god fremdrift i arbeidet med å bygge ny flyplass på Helgeland. Flyplassen er gryteklar. Dermed kan flyplassen finansieres og spaden stikkes i jorda i 2017, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

Positivt fra Fylkesrådet

Det er positivt at Fylkesrådet vil ha realisert en stor flyplass så raskt som mulig. Innstillingen gir en klar melding fra Nordland til regjeringen og Stortinget om framdrift og gjennomføring, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.